Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu
OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište

Na temelju zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i Suglasnosti Župana  Dubrovačko-neretvanske županije za nabavu[...]

read more

ODLUKA O POČETKU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA USLUGU PROVEDBE GEOTEHNIČKO – GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA I IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNOG PROJEKTA) ZA IZGRADNJU NOVE LUKE KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE

Na temelju zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i Suglasnosti Župana  Dubrovačko-neretvanske županije za nabavu[...]

read more

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište

Predmet nabave je provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt) za izgradnju nove luke za javni promet županijskog značaja[...]

read more

Početak postupka javne nabave – IZGRADNJA NOVE OPERATIVNE RIVE UZ TRAJEKTNI PRISTAN DOMINČE

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i suglasnosti Župana Dubrovačko-neretvanske županije o nabavi[...]

read more

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Izvođenje pomorsko građevinskih radova na izgradnji nove operativne obale uz trajektni pristan ¨Dominče¨ – Otok Korčula

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine 120/16”) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku[...]

read more

21. srpnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Korčule predstavljen je idejni projekt nove Luke Korčula na lokaciji Polačište. Ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula[...]

read more

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dana 13. travnja 2017. godine Upravno vijeće ŽLU Korčula donijelo je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra[...]

read more

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Na temelju provedenog postupka bagatelne nabave za izrada projektne dokumentacije (IDEJNO RJEŠENJE I IDEJNI PROJEKT : ¨NOVA LUKA KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE¨ ), donesena[...]

read more

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

Županijska lučka uprava objavljuje izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje ŽLU Korčula za 2016. godinu, izrađen od tvrtke ¨Effect¨ d.o.o. iz[...]

read more