DOKUMENTI

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU ZA 2020.g.

Registar ugovora 2018.,2019.,2020. godine

Plan i program rada 2021.

PRIJEDLOG KONAČNE LISTE PRIORITETA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA U PONTONSKOJ KOMUNALNOJ LUCI – PORTO ¨UŠ¨

Odluka o prodaji s ribarskih plovila

Odluka o početku postupka javne nabave - Porto UŠ

Odluka o postupku javne nabave plovila

Izvješće o prethodnom savjetovanju Pontonska komunalna Luka - Porto Uš

Odluka o početku postupka javne nabave - stručni nadzor i koordinatior zaštite na radu

Odluka o početku postupka javne nabave - upravljanje projektom, promidžba i vidljivost

Natječajna dokumentacija vezana uz rekonstrukciju lukobrana Puntin

Odluka o početku postupka javne nabave - Puntin

Obavjest o postojanju sukoba interesa ŽLU Korčula

KONCESIJA ŽLU KORČULA

Odluka o javnom prikupljanju ponuda - koncesija

Lučka područja Luka Korčula

Plan i program rada za 2020 godinu.

Izvješće o prethodnom savjetovanju rekonstrukcije lukobrana Puntin

Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu donacija i sponzorstva u 2020.godini

Sponzorstva i donacije 2020. godina

PRAVILNIK O REDU U LUCI KORČULA

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KORČULA

Odluka o početku postupka javne nabave - savjetovanje naručitelja - PUNTIN

Poziv na dostavu ponuda - savjetovanje naručitelja - PUNTIN

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - "Polačište"

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - upravljanje projektom - "Polačište"

Zapisnik o otvaranju ponuda - usluga upravljanja projektom "Polačište"

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Upravljanje projektom

Godišnji revizijski uvid 2017.

Obavijet o odabiru najpovoljnije ponude "Izrada projektno - tehničke dokumentacije za projekt sanacije lukobrana Puntin"

Poziv na dostavu ponuda - projektno tehnička dokumentacija "Puntin"

Sponzorstva i donacije - Upute

Donacije i sponzorstva 2018. - Javni poziv

Obavijest o postojanju sukoba interesa - do 25.06.2020.

Poziv na dostavu ponuda - Studija izvodljivosti za Novu luku Korčula

Knjiga ugovora 2016.

Ponudbeni list

Obrazac B

Obrazac C

Obrazac D

Obrazac F

Obrazac H

Dokumentacija za nadmetanje - Sadržaj

Odluka o davanju koncesije za djelatnost vanjskog oglašavanja

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju

Javni poziv - Sponzorstva i donacije 2017.

Godišnji program rada i razvoja luka ŽLU Korčula - 2017. godina

Pravilnik jednostavne nabave

PRAVILNIK O VISINI LUČKIH PRISTOJBI 

Pravilnik o kriterijima za dodjelu stalnog veza

ŽLU_Godišnji revizijski uvid 2019.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - usluge savjetovanja 

Zaštita osobnih podataka

Obavijes o odabiru najpovoljnije ponude - projektna dokumentacija "Nova luka Korčula"

Pravilnik jednostavna nabava 2017-2020.