Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu
Dokumenti

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – Polačište

Obavijet o odabiru najpovoljnije ponude - upravljanje projektom ¨Polačište¨

Zapisnik o otvaranju ponuda - usluga upravljanja projektom ¨Polačište¨

Odluka o počestku postupka jednostavne nabave - upravljanje projektom

Godišnji revizijski uvid 2017.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude ¨Izrada projektno - tehničke dokumentacije za projekt sanacije lukobrana Puntin¨

Poziv na dostavu ponuda - projektno tehnička dokumentacija ¨Puntin¨

Sponzorstva i donacije - upute

Donacije i sponzorstva 2018.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Poziv na dostavu ponuda - studija izvodljivosti za Novu luku korčula

Knjiga ugovora 2016

Ponudbeni list

Obrazac B

Obrazac H

Obrazac D

Obrazac E

Obrazac F

Obrazac C

Obrazac A

Dokumentacija za nadmetanje - sadržaj

Odluka o davanju koncesije str. 2

Odluka o davanju koncesije za djelatnost vanjskog oglašavanja

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju

SPONZORSTVA I DONACIJE 2017.

JAVNI POZIV - SPONZORSTVA I DONACIJE 2017.

Izvješće neovisnog revizora za 2016. godinu

Godišnji program rada i razvoja luka ŽLU Korčula - 2017. godina

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - projektna dokumentacija ¨Nova luka Korčula¨

Analiza sezone 2016. godine

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude- izrada projektne dokumentacije ¨Dominče¨

Odluka o početku postupka bagatelne nabave za izradu projektne dokumentacije ¨Dominče¨

Odluka o provođenju postupka bagatelne nabave

Izvješće neovisnog revizora za 2015. godinu

Plan gospodarenja otpadom

Pravilnik o redu u luci Korčula

Poseban akt o opasnom teretu

Pravilnik o opasnim teretima

Pravilnik o javnoj nabavi bagatelne vrijednosti

Javni poziv za dodjelu sponzorstava/donacija

Obrazac-sponzorstva

Obrazac-donacije

Odluka o javnom pozivu za financiranje godišnjeg programa udruga za 2016. godinu

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa udruga

Odluka o izboru revizora

Obrazac C