Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu
ODLUKA O POČETKU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA USLUGU PROVEDBE GEOTEHNIČKO – GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA I IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNOG PROJEKTA) ZA IZGRADNJU NOVE LUKE KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE

ODLUKA O POČETKU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA USLUGU PROVEDBE GEOTEHNIČKO – GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA I IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNOG PROJEKTA) ZA IZGRADNJU NOVE LUKE KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE

By In Uncategorized On October 29, 2018


Na temelju zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i Suglasnosti Župana  Dubrovačko-neretvanske županije za nabavu usluge provedbe geotehničko-geoloških istražnih radova i izrade projktno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izradu nove luke Korčula na lokaciji Polačište, ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula donosi:

ODLUKU O POČETKU OTVOREMOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA USLUGU PROVEDBE GEOTEHNIČKO – GEOLOŠKIH ISTRAŽNIH RADOVA I IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE (GLAVNOG PROJEKTA) ZA IZGRADNJU NOVE LUKE KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE

Dokumentacija vezana uz predmet nabave može se besplatno i neograničeno preuzeti OVDJE.