Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu
OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište

By In Uncategorized On December 06, 2018


Na temelju zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i Suglasnosti Župana  Dubrovačko-neretvanske županije za nabavu usluge provedbe geotehničko-geoloških istražnih radova i izrade projktno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izradu nove luke Korčula na lokaciji Polačište, ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula donosi:

Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište

Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnik) možete preuzeti OVDJE, a projektnu dokumentaciju  vezanu uz predmet nabave može se besplatno i neograničeno preuzeti OVDJE.