Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu
Statistike

 

 

BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA

GODINA

BROJ BRODOVA

BROJ PUTNIKA

2008

219

33718

2009

182

55786

2010

212

73421

2011

180

59666

2012

144

42599

2013

151

24786

2014

175

49806

2015

133

42494

 

 

 

OSTALI BRODOVI (PO GODINAMA)

   VRSTA BRODA

BROJ DOLAZAKA PO GODINAMA

2013. god.

2014. god.

2015. god.

TRABAKULI

1894

2030

2160

JEDRILICE

1528

1436

1736

JAHTE DO 30 m

94

123

74

JAHTE OD 30 DO 50 m

94

108

126

MAGA JAHTE IZNAD 50 m

16

19

24

GULETI

203

226

250