Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu

Our Blog

fresh news about latest design trends

Početak postupka javne nabave – IZGRADNJA NOVE OPERATIVNE RIVE UZ TRAJEKTNI PRISTAN DOMINČE

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i suglasnosti Župana Dubrovačko-neretvanske županije o nabavi[...]

read more

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU: Izvođenje pomorsko građevinskih radova na izgradnji nove operativne obale uz trajektni pristan ¨Dominče¨ – Otok Korčula

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine 120/16”) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku[...]

read more

21. srpnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Korčule predstavljen je idejni projekt nove Luke Korčula na lokaciji Polačište. Ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula[...]

read more

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dana 13. travnja 2017. godine Upravno vijeće ŽLU Korčula donijelo je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra[...]

read more

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Na temelju provedenog postupka bagatelne nabave za izrada projektne dokumentacije (IDEJNO RJEŠENJE I IDEJNI PROJEKT : ¨NOVA LUKA KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE¨ ), donesena[...]

read more

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

Županijska lučka uprava objavljuje izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje ŽLU Korčula za 2016. godinu, izrađen od tvrtke ¨Effect¨ d.o.o. iz[...]

read more

Sanacija lukobrana u luci Kneže

Tijekom mjeseca ožujka.2016.  godine, sukladno Planu i Programu rada za 2016 godinu  završeni su radovi na sanaciji suhozida  lukobrana u Luci Kneže. Radove na[...]

read more

Odluke Upravnog vijeća i javni poziv za sponzorstva/donacije

Dana 21. ožujka 2016. godine, na svojoj 16.sjednici Upravno vijeće ŽLU Korčula donijelo je odluke i objavilo javni poziv koje možete pogledati u našoj[...]

read more

Odluka Upravnog vijeća o dodjeli koncesije

Dana 22. veljače 2016. godine Upravno vijeće Županijske lučke uprave Korčula donijelo je odluku o odabiru najpovoljnije ponude za davanje koncesije za obavljanje lučkih[...]

read more