Lucka uprava Korcula

+385/20/715-241 zlu.korcula@hi.t-com.hr

Menu

Our Blog

fresh news about latest design trends

21. srpnja 2017. godine u Gradskoj vijećnici Grada Korčule predstavljen je idejni projekt nove Luke Korčula na lokaciji Polačište. Ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula[...]

read more

Obavijest o namjeri davanja koncesije

Dana 13. travnja 2017. godine Upravno vijeće ŽLU Korčula donijelo je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra[...]

read more

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Na temelju provedenog postupka bagatelne nabave za izrada projektne dokumentacije (IDEJNO RJEŠENJE I IDEJNI PROJEKT : ¨NOVA LUKA KORČULA NA LOKACIJI POLAČIŠTE¨ ), donesena[...]

read more

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

Županijska lučka uprava objavljuje izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu u financijske izvještaje ŽLU Korčula za 2016. godinu, izrađen od tvrtke ¨Effect¨ d.o.o. iz[...]

read more

Sanacija lukobrana u luci Kneže

Tijekom mjeseca ožujka.2016.  godine, sukladno Planu i Programu rada za 2016 godinu  završeni su radovi na sanaciji suhozida  lukobrana u Luci Kneže. Radove na[...]

read more

Odluke Upravnog vijeća i javni poziv za sponzorstva/donacije

Dana 21. ožujka 2016. godine, na svojoj 16.sjednici Upravno vijeće ŽLU Korčula donijelo je odluke i objavilo javni poziv koje možete pogledati u našoj[...]

read more

Odluka Upravnog vijeća o dodjeli koncesije

Dana 22. veljače 2016. godine Upravno vijeće Županijske lučke uprave Korčula donijelo je odluku o odabiru najpovoljnije ponude za davanje koncesije za obavljanje lučkih[...]

read more

Završena prva faza sanacije lukobrana na lučkom području Zavalatica

Tijekom mjeseca siječnja 2016. godine, sukladno Progamu rada za 2016. godinu Žlu Korčula je pristupila radovima na sanaciji napuknuća lukobrana na lučkom području Zavalatica.Radove[...]

read more

Javno prikupljanje ponuda – KONCESIJA

Odlukom Upravnog vijeća Županijske lučke uprave od 28.12.2015. godine objavljuje se o javnom prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za obavljanje lučkih[...]

read more