top of page

POVIJEST I USTROJ

Županijska lučka uprava Korčula osnovana je 01.travnja 2007. godine razdruživanjem zajedničke lučke uprave Dubrovačko -neretvanske. Tu odluku o razdruživanju donijelo je tadašnje Županijsko poglavarstvo, a potvrdila Županijska skupština Dubrovačko neretvanske županije. Tijela Županijske lučke uprave Korčula su peteročlano Upravno vijeće Županijske lučke uprave Korčula i Ravnatelj. Peteročlano Upravno vijeće čine tri člana iz reda županije, jedan član kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i jedan član kao predstavnik Grada Korčule.

Ravnatelj zastupa Lučku upravu, organizira i vodi rad i poslovanje Lučke uprave.

VIZIJA, MISIJA, CILJEVI

VIZIJA

Vizija Županijske Lučke Uprave Korčula je učinkovito doprinjeti razvoju grada Korčula i pomorskog dobra doprinosom cijenjenim od strane potrošača, zaposlenika i cjelokupne zajednice.

MISIJA

Misija Županijske lučke uprave Korčula je uvjeriti da se pomorska dobra i lučko područje pod njenom ingerencijom razvijaju i djeluju na koordiniran, siguran i ekološki prihvatljiv način kojim bi se osigurala maksimalna učinkovitost i pogodnost brodarima kako bi se omogućio optimalni rast poslovanja, razvoj tehnologije, ulaganja, razvoja turističkog i gospodarskog potencijala regije, kvalitetan odnos sa zaposlenicima i poboljšanje sveukupne kvalitete života.

CILJEVI

Glavni ciljevi su podignuti razinu svjesti, znanja i mišljenja o Županjiskoj lučkoj upravi Korčula, osnažiti odnose s zaposlenicima i  lokalnom samoupravom. Zajedničkim snagama i predanim radom doprinjeti razvoju organizacije i grada i otoka Korčule te unaprijediti turistički i gospodarski potencijal, uz visoku ekološku osvješćenost i doprinos društvenom životu. Županijska lučka uprava Korčula pozitivnim ekonomskim rastom i željom za buduća ulaganja u lučku infrastrukturu nastoji biti snažan strateški partner za razvoj grada Korčule te nastojati još uspješnije  pozicionirati Korčulu kao nautičku i turističku destinaciju što na domaćoj tako i na međunarodnoj razini, pritom vodeći računa o potrebama i željama građana Korčule.

STATUT

bottom of page