top of page

JAVNA NABAVA

1. izmjene plana javne nabave 2023.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - geofizički istražni radovi

Plan javne nabave za 2023. godinu

Pravilnik jednostavne nabave 2023

2. Izmjene Plana javne nabave 2022.

Pravilnik jednostavne nabave 2022.

1. Izmjene Plana javne nabave 2022

Odluka o početku postupka jednostavne javne nabave za usluge tjelesne zaštite 2022.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik (Nabava usluge izrade Glavnog i Izvedbenog projekta – komunalna luka Kneže)

Plan javne nabave 2022.

Odluka o početku postupka nabave usluge izrade Glavnog i Izvebenog projekta - komunalna luka Kneže

3. IZMJENE PLANA JAVNE NABAVE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - za provedbu postupka nabave / Projektantski nadzor nad izvođenjem radova izgradnje Nove luke Koečula - luka Polačište
Objavljeno 20. 08 2021. godine

2. izmjene plana javne nabave za 2021. godinu

1. Izmjene plana javne nabave 2021.

PLAN JAVNE NABAVE 2021

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - j.n. stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - Polačište

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva - j.n. stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - Polačište

5. IZMJENE PLANA javne NABAVE  za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga savjetovanja naručitelja i postupka javne nabave za projekt "NOVA LUKA KORČULA - LUKA POLAČIŠTE"

Odluka o početku postupka javne nabave - usluga savjetovanja naručitelja i provedbe postupka javne nabave za projekt "NOVA LUKA KORČULA - LUKA POLAČIŠTE"

4. Izmjene javne nabave 2020.

3. Izmjene plana javne nabave 2020.

Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji lukobrana Puntin

Druge izmjene plana javne nabave 2020. godine

Izmjena plana javne nabave za 2020 godinu

Plan javne nabave ŽLU Korčula za 2020 godinu

Izmjene i dopune plana javne nabave 2019.

Plan Javne nabave za 2019. godinu

Plan Javne nabave za 2018. godinu

Plan Javne nabave za 2017. godinu

Plan Javne nabave za 2016. godinu

Plan Javne nabave za 2015 godinu.

bottom of page