top of page

DOKUMENTI

Izvješće neovisnog revizora za 2022. godinu

Plan i program rada 2023.

Registar ugovora 2022.

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

PRAVILNIK O REDU U LUCI KORČULA

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA - 2023

PLAN ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM S BRODOVA 

PLAN ZA PRIHVAT I RUKOVANJE OTPADOM S BRODOVA (PRILOZI)

CJENIK KOMUNALNIH VEZOVA U KUNAMA I EURIMA

CJENIK U KUNAMA I EURIMA

Poslovnik o radu Upravnog vijeća ŽLU Korčula

Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu.

Obavijest o sukobu interesa - od 18.02.2022. nadalje

Obavijest o sukobu interesa - 17.01.2022. do 18.02.2022.

Obavijest o sukobu interesa - 04.11.2021-17.01.2022.

OPERATIVNO UPUTSTVO - odnosi se na brodove koji prenose opasni teret i pristaju u luci Korčula.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - zaštitarske usluge za 2022 godinu.

Plan i program rada 2022. godina

NATJEČAJ - Zapošljavanje referenta za tehničke poslove i održavanje

Odluka o odabiru - projektantski nadzor

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU ZA 2020.g.

Registar ugovora 2018.,2019.,2020., 2021. godine

Plan i program rada 2021.

PRIJEDLOG KONAČNE LISTE PRIORITETA ZA DODJELU KOMUNALNOG VEZA U PONTONSKOJ KOMUNALNOJ LUCI – PORTO ¨UŠ¨

Zaštita osobnih podataka

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - usluge savjetovanja 

ŽLU_Godišnji revizijski uvid 2019.

Pravilnik jednostavne nabave

Pravilnik o kriterijima za dodjelu stalnog veza

Odluka o prodaji s ribarskih plovila

Odluka o početku postupka javne nabave - Porto UŠ

Odluka o postupku javne nabave plovila

Izvješće o prethodnom savjetovanju Pontonska komunalna Luka - Porto Uš

Odluka o početku postupka javne nabave - stručni nadzor i koordinatior zaštite na radu

Odluka o početku postupka javne nabave - upravljanje projektom, promidžba i vidljivost

Natječajna dokumentacija vezana uz rekonstrukciju lukobrana Puntin

Odluka o početku postupka javne nabave - Puntin

Obavjest o postojanju sukoba interesa ŽLU Korčula
Objavljeno 25.06.2020. godine

KONCESIJA ŽLU KORČULA

Odluka o javnom prikupljanju ponuda - koncesija

Lučka područja Luka Korčula

Plan i program rada za 2020 godinu.

Izvješće o prethodnom savjetovanju rekonstrukcije lukobrana Puntin

Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu donacija i sponzorstva u 2020.godini

Sponzorstva i donacije 2020. godina

PRAVILNIK O REDU U LUCI KORČULA

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE KORČULA

Odluka o početku postupka javne nabave - savjetovanje naručitelja - PUNTIN

Poziv na dostavu ponuda - savjetovanje naručitelja - PUNTIN

Izvješće neovisnog revizora o revizorskom uvidu 2018.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - "Polačište"

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - upravljanje projektom - "Polačište"

Zapisnik o otvaranju ponuda - usluga upravljanja projektom "Polačište"

Odluka o početku postupka jednostavne nabave - Upravljanje projektom

Godišnji revizijski uvid 2017.

Obavijet o odabiru najpovoljnije ponude "Izrada projektno - tehničke dokumentacije za projekt sanacije lukobrana Puntin"

Poziv na dostavu ponuda - projektno tehnička dokumentacija "Puntin"

Sponzorstva i donacije - Upute

Donacije i sponzorstva 2018. - Javni poziv

Obavijest o postojanju sukoba interesa - do 25.06.2020.

Poziv na dostavu ponuda - Studija izvodljivosti za Novu luku Korčula

Knjiga ugovora 2016.

Javni poziv - Sponzorstva i donacije 2017.

Godišnji program rada i razvoja luka ŽLU Korčula - 2017. godina

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - projektna dokumentacija "Nova luka Korčula"

Pravilnik jednostavna nabava 2017-2020.

bottom of page