Županijska lučka uprava Korčula.

Trg kralja Tomislava 24

20260 Korčula

OIB: 11940092232

IBAN: HR9824070001100448060 / OTP

IBAN: HR6223400091110977555 / PBZ

Tel: +385 (0)20 715 241

E-mail: zlu.korcula@hi.t-com.hr

©2019 by Županijska lučka uprava Korčula.

Search
  • Županijska lučka uprava Korčula

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Updated: Mar 26, 2019

Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište


Na temelju zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), pozitivnog Prethodnog mišljenja Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Korčula i Suglasnosti Župana  Dubrovačko-neretvanske županije za nabavu usluge provedbe geotehničko-geoloških istražnih radova i izrade projktno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izradu nove luke Korčula na lokaciji Polačište, ravnatelj Županijske lučke uprave Korčula donosi:


Provedba geotehničko – geoloških istražnih radova i izrada projektno-tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za izgradnju nove luke Korčula na lokaciji Polačište


Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnik) možete preuzeti OVDJE, a projektnu dokumentaciju  vezanu uz predmet nabave može se besplatno i neograničeno preuzeti OVDJE.


#PortKorčula #Korčula #NovaLuka

55 views