top of page

PRISTUP INFORMACIJAMA

Obavijest o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za ispravak ili dopunu informacije

bottom of page