JAVNA NABAVA

5. IZMJENE PLANA javne NABAVE  za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga savjetovanja naručitelja i postupka javne nabave za projekt "NOVA LUKA KORČULA - LUKA POLAČIŠTE"

Odluka o početku postupka javne nabave - usluga savjetovanja naručitelja i provedbe postupka javne nabave za projekt "NOVA LUKA KORČULA - LUKA POLAČIŠTE"

4. Izmjene javne nabave 2020.

3. Izmjene plana javne nabave 2020.

Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji lukobrana Puntin

Druge izmjene plana javne nabave 2020. godine

Izmjena plana javne nabave za 2020 godinu

Plan javne nabave ŽLU Korčula za 2020 godinu

Izmjene i dopune plana javne nabave 2019.

Plan Javne nabave za 2019. godinu

Plan Javne nabave za 2018. godinu

Plan Javne nabave za 2017. godinu

Plan Javne nabave za 2016. godinu

Plan Javne nabave za 2015 godinu.

Županijska lučka uprava Korčula.

Trg kralja Tomislava 24

20260 Korčula

OIB: 11940092232

IBAN: HR9824070001100448060 / OTP

IBAN: HR6223400091110977555 / PBZ

Tel: +385 (0)20 715 241

E-mail: zlu.korcula@hi.t-com.hr

©2020 by Županijska lučka uprava Korčula.