JAVNA NABAVA

1. Izmjene plana javne nabave 2021.

PLAN JAVNE NABAVE 2021

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju - j.n. stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - Polačište

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva - j.n. stručni nadzor i koordinator zaštite na radu - Polačište

5. IZMJENE PLANA javne NABAVE  za 2020. godinu

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluga savjetovanja naručitelja i postupka javne nabave za projekt "NOVA LUKA KORČULA - LUKA POLAČIŠTE"

Odluka o početku postupka javne nabave - usluga savjetovanja naručitelja i provedbe postupka javne nabave za projekt "NOVA LUKA KORČULA - LUKA POLAČIŠTE"

4. Izmjene javne nabave 2020.

3. Izmjene plana javne nabave 2020.

Odluka o početku postupka javne nabave radova na rekonstrukciji lukobrana Puntin

Druge izmjene plana javne nabave 2020. godine

Izmjena plana javne nabave za 2020 godinu

Plan javne nabave ŽLU Korčula za 2020 godinu

Izmjene i dopune plana javne nabave 2019.

Plan Javne nabave za 2019. godinu

Plan Javne nabave za 2018. godinu

Plan Javne nabave za 2017. godinu

Plan Javne nabave za 2016. godinu

Plan Javne nabave za 2015 godinu.

2. izmjene plana javne nabave za 2021. godinu